DANH SÁCH SẢN PHẨM

THÙNG CARTON 3 LỚP
SP:TG001
Sản phẩm này được cấu tạo bởi hai lớp với một lớp sóng và hai lớp bề mặt bìa, cứng bên...
THÙNG CARTON 5 LỚP
SP:TG004
Sản phẩm này được cấu tạo bởi ba lớp với hai lớp sóng và ba lớp bề mặt bìa, cứng bên ngoài
THÙNG CARTON 7 LỚP
SP:TG003
THÙNG CARTON 7 LỚP